Hejnarová, Kateřina (*1997)


Vystudovala Rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na JAMU (2022). Věnuje se tvorbě rozhlasových her a pořadů, stejně jako krátkometrážních autorských filmů. Spolupracuje s Českým rozhlasem, pro který připravuje kulturní reportáže a krátká literární pásma. Její snímky Odborný posudek kvality ptačího zpěvu (2018) a Poslední ať zhasne (2019) byly uvedeny na přehlídce Dark Room Film Festival v brněnském Kině Art. V roce 2022 napsala pro Český rozhlas dramatickou minisérii Kamenné krajiny, v současnosti vedle rozhlasové tvorby pracuje jako dokumentaristka pro Paměť národa a je doktorandkou na JAMU.

Film – Poslední ať zhasne – BLOK STUDENTSKÝCH FILMŮ II
16:00–17:30, Modrý sál