VHÚ

[gallery ids="570"] Vojenský historický ústav Vojenský historický ústav Praha je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i…

Stünkel, Franziska (*1973)

Režisérka, dokumentaristka a fotografka. Narodila v dolnosaském Göttingenu, studovala film a umění fotografie v Kasselu a výtvarné umění na vysoké škole v Hannoveru. Její první celovečerní hraný film Vineta (2006) získal několik ocenění a byl promítán…

Bláha, Tomáš (*1984)

[gallery ids="599"]   Vystudoval dějiny a teorii filmu na Masarykově Univerzitě v Brně a pracuje jako reklamní režisér.

Uhlík, Tomáš (*1992)

Kameraman a student pražské FAMU. Na fakultě umění a architektury Liberecké technické univerzity dokončil studium bakalářským titulem. Zaměřuje se hlavně na hranou tvorbu, tento rok měl premiéru jeho celovečerní debut Brutální vedro. Na poli dokumentu…

Zbořil, Dominik (*1999)

Absolvent Střední školy filmových, multimediálních a počítačových technologií a student magisterského oboru filmové režie a scenáristiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Má za sebou mnoho studentských projektů, mj. krátkometrážní film Navždy spolu (2019) zaměřený…

Januschka, Petr (*1994)

[gallery ids="599"]   Vystudoval bakalářské a následně magisterské studium oboru Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace scenáristika a režie) v ateliéru Audiovizuální tvorba na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde aktuálně pokračuje…

Klemm, Michael (*1995)

  Student oboru Audiovizuální tvorba na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Od počátku studia se profiluje zejména jako scenárista a režisér. Jeho bakalářský film Absolutní shoda (2023) se stal nejlepším krátkým sci-fi film na Emerging…

Mašín, Tomáš (*1966)

Patří k nejuznávanějším domácím režisérům reklamní tvorby. Vystudoval AVU, obor grafika, malba, konceptuální umění a nová média. V letech 1993–1995 pracoval jako filmový architekt. Od roku 1999 režíruje reklamní zakázky a videoklipy, jichž do dnešní…

Vlachová, Kristina (*1943) 

[gallery ids="399"]   Scénáristka a televizní režisérka, která se dlouhodobě zabývá tématy spojenými s vyrovnáváním se s minulostí. V roce 1977 odmítla podepsat tzv. Antichartu, což pro ni znamenalo na dlouhá léta konec profesní kariéry u filmu. Pracovala…

Hájek, Vít (*1955)

[gallery ids="395"]   Český režisér dokumentárních filmů a scénárista, věnoval se především televizním filmům s křesťanskou tematikou, je také autorem knižních rozhovorů Nejlepší dramatik je život sám a knihy Boha neokecáš. Film - Agenti chodci ST…