Ceny festivalu

Na festivalu Nezlomní a obětovaní se udělují celkem tři ceny: první je Tvůrce paměti pro filmaře, kteří se dlouhodobě v rámci umělecké tvorby věnují tématu zachovávání paměti. V minulých ročních obdrželi toto ocenění režiséři Olga Sommerová, Maciej Drygas a Martin Vadas. Druhou je Cena Jaroslavy Janderové Strážce paměti, jež je udělována osobnostem, které se zasloužily o připomínání našich nedávných dějin nejrůznějšími způsoby. Oceněni byli polský režisér a ředitel filmového festivalu NNW v Gdyni Arkadiusz Gołębiewski, ředitel projektu Jeden svět na školách Karel Strachota a undergroundový filmař Petr Prokeš.
Na festivalu se bude udělovat také cena studentské soutěže o nejlepší film o 20. století Budoucnost paměti. Nominované filmy naleznete ve dvou blocích zde a zde.

Festivalová porota bude o vítězi studentské soutěže rozhodovat ve složení:

Prof. Jiří Voráč, PhD. (předseda poroty), vysokoškolský pedagog v oblasti filmu a dramaturg soutěžní studentské sekce
PhDr. Petr Blažek, PhD., historik, vedoucí oddělení historického vzdělávání v Muzeu paměti XX. století a předseda programové rady festivalu
Mgr. Martin Vadas, kameraman, dokumentarista, pedagog, někdejší předseda svazu FITES
MgA. Veronika Bendová, prozaička, redaktorka Muzea paměti XX. století, která se podílí na dramaturgii festivalu a studentských workshopech
Laura Gubalová, studentka katedry scenáristiky a dramaturgie na Akadémii umení v Banské Bystrici