Programová rada

Hlavní rolí programové rady jsou odborné konzultace týkající se obsahových otázek spojených s filmovým festivalem Nezlomní a obětovaní, zejména koncepce festivalu, výběru snímků zařazených do programu festivalu a návrhy osobností pro předání cen festivalu. Je poradním orgánem ředitele Muzea paměti XX. století, který jmenuje její členy po projednání ve správní radě muzea. Minimální počet programové rady je dvanáct členů.Zasedání programové rady svolává její předseda, kterého jmenuje z členů ředitel Muzea paměti XX. století, podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Členové programové rady

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (předseda)
MgA. Veronika Bendová
prof. Mgr. Jaroslav Brabec
PhDr. Michal Bregant
Arkadiusz Golębiewski
PhDr. Jan Kalous, Ph.D.
Mgr. Petr Kopal, Ph.D.
JUDr. Hana Kordová Marvanová
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Maciej Ruczaj, Ph.D.
Mgr. Daniel Růžička
PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.
doc. MgA. Olga Sommerová
Marek Vítek
Mgr. Pavel Štingl
Mgr. Martin Vadas
Mgr. Ing. Kristina Vlachová
prof. PhDr. Jiří Voráč (dramaturg soutěžní sekce studentských filmů)