Líbám tě, Juozas (Bučiuoju, Juozas)ST 1. 11., 14:30, Modrý sál

Režie: Agnė Zalanskaitė, Litva, 2022, 40 min.

Hraný historický dokument odhaluje drama boje a rozhodnutí podplukovníka Juozase Vitkuse Kazimieraitise, vojenského inženýra, litevského odbojáře, sjednotitele partyzánů a velitele jiholitevské partyzánské oblasti. Vitkus, celoživotně nesmírně oddaný své vlasti a svobodě Litvy, vytvořil podzemní protinacistickou a protikomunistickou vojenskou organizaci „Kęstučius“. V dubnu 1946 podepsal deklaraci litevských partyzánů oznamující obnovení litevské státnosti. Byl zabit během boje s jednotkami sovětského NKVD v červenci 1946.

Agnė Zalanskaitė

Litevská režisérka a producentka. Za posledních pět let realizovala přes padesát vzdělávacích a kulturních iniciativ a více než deset velkých televizních projektů. Ředitelka společnosti E2K, producentka historických dokumentárních filmů. „Dokud nebudeme mít desítky dokumentů analyzujících tuto nelehkou éru naší historie, vyprávějících příběhy konkrétních partyzánů, pak zřejmě nelze očekávat, že budeme mít dobře natočený a dobře zahraný film. Dobrý umělecký historický epos potřebuje dobrý dokument,“ je přesvědčena Agnė Zalanskaitė.