Kochová, Marie-Magdalena (*1994)


Vystudovala Katedru nových médií na Západočeské univerzitě. V současné době studuje na katedře dokumentární tvorby na FAMU v Praze. Její autorská reportáž Stavědlo 1 získala v roce 2017 Aramisovu cenu na FamuFestu. Krátký dokument Bude si svět pamatovat tvoje jméno? a experimentální počin Apparatgeist byly uvedeny na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Snímek Schránky byl uveden na mnoha významných zahraničních festivalech.

Film – Schránka – BLOK STUDENTSKÝCH FILMŮ I
14:00–15:30, Modrý sál