Matějková, Jolana (*1967)


Jolana Matějková – publicistka, dokumentaristka, producentka. Vystudovala FŽ UK, navštěvovala semináře filmové kritiky na FF UK a Jana Špáty na FAMU. Spolupracovala s řadou novin a časopisů .
Napsala několik biografických knih: Spolupracovala s televizí Prima a po roce 2000 s ČT.

Neznámí hrdinové (cyklus ČT) 
PÁ 3.11., 15:00 – 16:30, Modrý sál