Neznámí hrdinové (cyklus ČT)PÁ 3.11., 15:00 – 16:30, Modrý sál

Režie Zdeněk Všelicha, Jolana Matějková, Alena Hynková, ČR 2009/2011, 3 x 27 min.

Chtěl jsem být blanickým rytířem /Šel bych do toho znovu/ Ta krásná holka z vily nad řekou

Dokumentární cyklus připomínající neviditelné hybatele československých dějin, na které se téměř zapomnělo. Úvodní díl Chtěl jsem být blanickým rytířem Zdeňka Všelichy připomíná příběh Antonína Husníka, který prošel vězeními obou totalit. Obdobný osud měl i protagonista druhého příběhu s názvem Šel bych do toho znovu (režie Jolana Matějková). František Wiendl byl aktivním účastníkem domácího protinacistického odboje za druhé světové války. Po únoru 1948 spolu s otcem založili na Klatovsku protikomunistickou odbojovou skupinu. Pomohli uprchnout za hranice třem desítkám osob. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen na 18 let. Třetí zařazený díl cyklu připomíná nesmírně houževnatou a statečnou ženu Dagmar Šimkovou. „Ty mrcho reakcionářská, dobře si to tu prohlídni, protože sem se už nevrátíš,“ řekli jí při zatčení. „Ta krásná holka z vily nad řekou“ skončila za protikomunistické aktivity ve 23 letech ve vězení. Ven se dostala, když jí bylo téměř čtyřicet let. Přesto po emigraci do Austrálie zvládla být kaskadérkou i modelkou, vystudovala vysokou školu. Příběh Dagmar Šimkové natočila režisérka Alena Hynková.