Sommerová, Olga (*1949)


Česká filmová dokumentaristka a pedagožka. Osm let vedla katedru dokumentární tvorba na FAMU, vyučovala i na dalších filmových školách. Jako režisérka Krátkého filmu Praha točila dokumentární filmy pro kina, po roce 1989 pracovala pro Českou televizi (např. cykly GEN, GENUS, OKO, Ztracená duše národa, Nevyjasněná úmrtí, Předčasná úmrtí, Třináctá komnata, Neznámí hrdinové). Ve svých filmech před rokem 1989 se zabývala sociálními tématy a mezilidskými vztahy, později osobnostmi společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. Vyzpovídala stovky politických vězňů 50. let. Natočila 122 filmů, za něž získala na domácích a zahraničních filmových festivalech celkem 40 cen. V roce 2020 se na festivalu Nezlomní a obětovaní stala první držitelkou Ceny Tvůrce paměti za celoživotní dílo.

Film – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
ČT 2. 11., 10:30, Velký sál