Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


ČT 2. 11., 10:30, Velký sál

Režie: Olga Sommerová, ČR, 2018, 65 min.

Během prvního roku od zveřejnění Charty 77 přiměl rozsah postihů jejích signatářů disent k úvahám, jak zorganizovat systematickou obranu a solidaritu s trestně stíhanými nebo vězněnými. Proto byla v dubnu 1978 založena nezávislá iniciativa nazvaná Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, zkratkou VONS. Důležitou motivací byla potřeba pomoci především těm, kteří nepatřili mezi prominentní odpůrce režimu. Žili často mimo společenská centra a o to víc si k nim represivní aparát dovolil. VONS byl nejvýznamnějším odporem chartistů proti porušování lidských práv v bývalém Československu. Proces s jeho členy pak vyvolal mohutnou solidaritu v celém svobodném světě. Dokument, který vznikl ke 40. výročí vzniku VONS, připomíná, že se občan za žádných okolností nesmí zbavit odpovědnosti za společnost, v níž žije.

Olga Sommerová (*1949)

Česká filmová dokumentaristka a pedagožka. Osm let vedla katedru dokumentární tvorba na FAMU, vyučovala i na dalších filmových školách. Jako režisérka Krátkého filmu Praha točila dokumentární filmy pro kina, po roce 1989 pracovala pro Českou televizi (např. cykly GEN, GENUS, OKO, Ztracená duše národa, Nevyjasněná úmrtí, Předčasná úmrtí, Třináctá komnata, Neznámí hrdinové). Ve svých filmech před rokem 1989 se zabývala sociálními tématy a mezilidskými vztahy, později osobnostmi společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. Vyzpovídala stovky politických vězňů 50. let. Natočila 122 filmů, za něž získala na domácích a zahraničních filmových festivalech celkem 40 cen. V roce 2020 se na festivalu Nezlomní a obětovaní stala první držitelkou Ceny Tvůrce paměti za celoživotní dílo.