Stodolsky, Allegra (*1995)


Narodila se ve Finsku a má multikulturní zázemí, žila v Helsinkách, Berlíně, Edinburghu a naposledy v Praze. V současné době studuje ve třetím ročníku studia na FAMU a zaměřuje se na kulturní a národní identity v kontextu globalizovaného světa. Její filmy Kostka a Eva byly uvedeny na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Film – Eva, BLOK STUDENTSKÝCH FILMŮ I
14:00–15:30, Modrý sál