Klemm, Michael (*1995)


 

Student oboru Audiovizuální tvorba na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Od počátku studia se profiluje zejména jako scenárista a režisér. Jeho bakalářský film Absolutní shoda (2023) se stal nejlepším krátkým sci-fi film na Emerging Talent Film Festivalu 2023 v Londýně, v témže roce zvítězil v kategorii Studentský film na Českých vizích a získal čestné uznání na Student World Impact Film Festivalu.

Film –Otisky minulosti – Dopisy Heliodora Píky – BLOK STUDENTSKÝCH FILMŮ II
16:00–17:30, Modrý sál