Januschka, Petr (*1994)


 

Vystudoval bakalářské a následně magisterské studium oboru Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace scenáristika a režie) v ateliéru Audiovizuální tvorba na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde aktuálně pokračuje v doktorandském studiu. Natočil krátké filmy Eli, Eli (2016), dokumenty Tvary věcí minulých (2016) a Jak jsem nenašel Ameriku (2018) a podílel se na režii dokumentu Obchodní dům (2017) o zlínském (a posledním českém) Prioru. 

Film – Ostrov svobody – BLOK STUDENTSKÝCH FILMŮ I
14:00–15:30, Modrý sál