Promítání s Vojenským historickým ústavem


 

ČT 2. 11., 15:00, Velký sál

Neprojdou

Režie: Zbyněk Brynych, Československý armádní film, ČSR, 1952, 12:30 min.

Dva krátkometrážní filmy režiséra Zbyňka Brynycha z produkce Československého armádního filmu pocházejí z roku 1952. Barevný dokumentární film Neprojdou ukazuje činnost Pohraniční stráže. V říjnu 1948 se stalo „neoprávněné opuštění republiky“ trestným činem, za který hrozilo až pět let vězení, ale i mnohem větší postih. Občané, kteří měli jiný názor než vládnoucí komunistická moc, byli považováni za nepřátele státu. K zamezení jejich odchodu do demokratických sousedních států byla v roce 1949 zřízena Pohraniční stráž SNB, v roce 1951 změněná na samostatnou ozbrojenou složku. Jejím cílem bylo zadržet i s použitím zbraně osoby pokoušející se přejít státní hranice. Ochrana hranice stála nad právem na lidský život. V letech 1950–1989 zadržela Pohraniční stráž podle neúplných statistik 48 925 narušitelů hranic. Počet usmrcených se odhaduje na téměř 300.

Slyší tě nepřítel

Hraný snímek Slyší tě nepřítel odehrávající se v pohraničí na Chebsku varuje vojáky před vedením zdánlivě nevinných rozhovorů s nepovolanými osobami, které mohou vést k vyzrazení vojenského tajemství. Slyší tě nepřítel je jedním z prvních krátkých hraných filmů z produkce Československého armádního filmu a zároveň ukázkovým příkladem pronikání dobového bezpečnostního diskursu do oblasti hraného filmu. Z hlediska filmové historie je pozoruhodná personální skladba štábu i herecké obsazení, mezi nimiž jsou některé pozdější velké osobnosti českého filmu.

Připravil a slovem provází Michal Burian.

Vojenský historický ústav

Vojenský historický ústav Praha je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i československého vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat, zpracovávat a zpřístupňovat je veřejnosti. Nejdůležitější součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí výstavní prostory. Vědeckovýzkumná činnost VHÚ je prioritně zaměřena na zkoumání a dokumentaci historie českého a československého vojenství včetně problematiky 1., 2. a 3. odboje.