Země bez hrdinů, země bez zločinců…ST 1. 11., 8:30, Velký sál

Režie: Martin Vadas, ČR, 1995, 60 min.

Dokument z roku 1996 vychází z obsáhlého rozhovoru s bratry Mašíny, natočeného v USA. Ctirad a Josef Mašínovi, jedněmi označovaní za ikony protikomunistického odboje a jinými za odsouzeníhodné desperáty, rekapitulují svou činnost za války i po únorovém puči v roce 1948. Vzpomínají i na svého otce Josefa Mašína, který spolu s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem patřil k takzvaným Třem králům. Dokument ústy bratrů Mašínů i řady dalších aktérů předestírá otázku, zda únorový převrat znamenal vyhlášení občanské války, v níž je ozbrojený odpor legitimní, líčí i sílící pochybnosti Mašínů vůči sovětskému režimu a následné akce včetně násilných střetů, při nichž usmrtili několik lidí. Jejich vyprávění kontrastuje se záběry z dobových propagandistických agitek, plných lživých proklamací a zmanipulovaných davů. Další rovinu tvoří reportáž z konference Opus Bonum z roku 1992, kde se k činnosti bratrů Mašínů vyjadřují Martin Štěpánek, Ivan Medek, Jiřina Šiklová a další. Dokument připomíná také osud popraveného Václava Švédy a dalších lidí, kteří s Mašíny spolupracovali.

Martin Vadas (1953*)

Dokumentarista, producent, kameraman, režisér a pedagog. Absolvoval kameru na FAMU, stáž na pařížské Sorbonně a L’École Louis Lumière. V letech 1982–2002 působil na FAMU na katedře dokumentární tvorby, pracoval v Redakci zpravodajství Československé televize. Od roku 1990 je členem Českého filmového a televizního svazu FITES, později jeho předsedou. Ve své tvorbě se mj. zabývá otázkou vyrovnávání se se zločiny totalitních ideologií a režimů na území bývalého Československa. Výraznou pozornost věnoval případům protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů, zabýval se i problematikou anonymně pohřbívaných politických vězňů – snímek Těla nevydávat (2011). Pro Českou televizi vytvořil unikátní dokument o největším politickém procesu v Československu Proces H. (2009) o procesu s JUDr. Miladou Horákovou a na základě nově nalezených záznamů snímek KDO JINÉMU JÁMU Rudolf Slánský (2020). V letošním roce dokončuje dokument s názvem Cestou Mašínů.