Obraz nepřítele v komunistické televizní tvorbě


ÚT 31. 10., 13:00 Velký sál

(seminář ve spolupráci s Českou televizí)

 Třídní pohled a komunistická ideologie prostoupily před listopadem 1989 celou tvorbou a vysíláním tehdejší státní Československé televize. Po celou dobu existence komunistického režimu u nás tak byla televize spolehlivým a účinným ideovým a propagandistickým nástrojem Komunistické strany Československa. Drtivá většina televizní dramatické tvorby zobrazovala především život v socialistické společnosti a komunistické tradice; na druhé straně se ovšem Československá televize nezdráhala vytvářet ani pořady kriticky zobrazující nepřátele komunistického zřízení a jejich činnost, a právě na ně se na semináři zaměříme, a některé si představíme i v ukázkách. Připomeneme úsilí o reflexi po roce 1989. Hovořit budou Daniel Růžička, který se dvě desítky let zajímá o novodobé dějiny a o historii televizního vysílání u nás, speciálně o ideologickou propagandu v televizních pořadech; a režisér Martin Vadas, dlouholetý předseda českého filmového a televizního svazu FITES. Moderuje ředitel muzea paměti XX. století historik Jan Kalous.