Propaganda a filmové reflexe třetího odboje


ÚT 31. 10.  10:00, Modrý sál

(diskuse historiků s filmovými ukázkami)

„Ze všech umění je pro nás nejdůležitější film,“ řekl svého času Vladimír Iljič Lenin, čímž postihl ohromnou emocionální a přesvědčovací sílu filmového média a jeho úlohu v ovlivňování veřejnosti. Seminář se pomocí komentovaných ukázek z filmů bude zabývat tím, jakými cestami a jakým způsobem dobová propaganda zobrazovala protikomunistické odbojáře či jen režimu nepohodlné, věnovat se bude např. snímku Expres z Norimberka, Král Šumavy, Severní přístav, Kohout plaší smrt a dalším. Hostem bude Petr Kopal z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se zabývá problematikou vztahu historie a filmu, strukturami a fungováním filmové propagandy i politickými rituály; a historik a vedoucí oddělení historického vzdělávání v Muzeu paměti XX. století Petr Blažek.