Promítání s Národním filmovým archivem


Stráž míru

ČSR, 1952, FAMU, r. Jaroslav Šikl, 10 min.

Nenápadný turista v šumavském pohraničí Jiří Vácha (Vlastimil Hašek) je ve skutečnosti spolupracovník amerických tajných služeb. Vácha „záškodník“ zakládá požáry, ukládá zprávy do mrtvé schránky, fotografuje místní továrnu. Nakonec je díky bdělosti družstevníků a jejich úzké spolupráci s „chlapci z Pohraniční stráže“ dopaden.

Časarova skupina

ČSR, 1956, Československý armádní film, r. Zdeněk Lukeš, 14 min.

Všední dny příslušníků chebské Pohraniční stráže, kteří se zprvu marně těší „na svého prvního narušitele“. Hraný propagandistický dokument oslavuje spolupráci Pohraniční stráže a civilního obyvatelstva při „obraně“ vlasti. V letech 1950–1989 se pokusilo o neúspěšný přechod státní hranice téměř 50 000 československých občanů. Minimálně 300 osob bylo usmrceno, téměř polovinu z nich zastřelili pohraničníci.

Mlčeti zlato

ČSR, 1958, MV ČSR a Studio názorných učebních pomůcek ČSD Praha, r. Svatopluk Čech, 20 min.

Výchovný snímek sérií hraných scének varuje československého občana na dobově rizikové jednání, zejména vedení „nežádoucích“ hovorů na určitá témata.

Jejich poslání špionáž

ČSR, 1963, Krátký film Praha, r. Jaroslav Šikl, 12 min.

Polohraný dokument prezentuje případy odbojové činnosti proti totalitnímu režimu, Využívá dobové, pravděpodobně Státní bezpečností tajně pořízené fotografie i filmové záběry, ukazuje falešné dokumenty či různou zpravodajskou techniku, miniaturní odposlouchávací zařízení nebo mikro fotoaparáty, instalované v běžných předmětech.

Připravila a slovem provází Markéta Bártová.

Národní filmový archiv (NFA)

Národní filmový archiv patří mezi nejvýznamnější tuzemské paměťové instituce. Naši dominantní činnost představuje péče o filmové dědictví, zprostředkování jeho poznávání a napomáhání rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury. Vyvíjíme vlastní výzkumné a publikační aktivity, spolupracujeme s řadou českých i zahraničních institucionálních partnerů.