Vadas, Martin (1953*)


Dokumentarista, producent, kameraman, režisér a pedagog. Absolvoval kameru na FAMU, stáž na pařížské Sorbonně a L’École Louis Lumière. V letech 1982–2002 působil na FAMU na katedře dokumentární tvorby, pracoval v Redakci zpravodajství Československé televize. Od roku 1990 je členem Českého filmového a televizního svazu FITES, později jeho předsedou. Ve své tvorbě se mj. zabývá otázkou vyrovnávání se se zločiny totalitních ideologií a režimů na území bývalého Československa. Výraznou pozornost věnoval případům protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů, zabýval se i problematikou anonymně pohřbívaných politických vězňů – snímek Těla nevydávat (2011). Pro Českou televizi vytvořil unikátní dokument o největším politickém procesu v Československu Proces H. (2009) o procesu s JUDr. Miladou Horákovou a na základě nově nalezených záznamů snímek KDO JINÉMU JÁMU Rudolf Slánský (2020). V letošním roce dokončuje dokument s názvem Cestou Mašínů.

Film – Země bez hrdinů, země bez zločinců…
ST 1. 11., 8:30, Velký sál

Cestou Mašínů – seminář s ukázkami z připravovaného filmu. 90 min.
PÁ 3. 11., 17:00, Velký sál