Zbořil, Dominik (*1999)


Absolvent Střední školy filmových, multimediálních a počítačových technologií a student magisterského oboru filmové režie a scenáristiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Má za sebou mnoho studentských projektů, mj. krátkometrážní film Navždy spolu (2019) zaměřený na problematiku schizofrenie. Momentálně se věnuje v praxi videoklipům a reklamám. 

Film – Za Hranice – BLOK STUDENTSKÝCH FILMŮ I
14:00–15:30, Modrý sál